Výchova, učení, trénink pohybových dovedností je u dětí dlouhodobý, trpělivý aneustále opakující se proces. V HC MYSTERY KUŘIM jsi plně uvědomujeme důležitost pohybových aktivit dětí a chceme mít jasnou vizi, jakým způsobem děti učit lední hokej. Proto máme zpracovaný jasný plán rozvoje s názvem: “Základní aspekty rozvoje”. Každý trenér, každý rodič, každý hráč bude vědět, jakým způsobem chceme v HC Mystery Kuřim rozvíjet mladé hokejisty a hokejistky. Chceme, aby se v každé tréninkové jednotce objevovaly naše základní aspekty rozvoje:

HRA - BRUSLENÍ - DOVEDNOST - VŠESTRNANNOST

Hra…

Herní, emoční cvičení, mají za úkol povzbuzovat u dětí soutěživost, touhu chtít vítězit,vkládají do tréninku emoce, učí děti používat izolovaně učené dovednosti v herních, neustále měnících se podmínkách. Umožní nám zvýšit činnost na ledě, tak aby děti nestály, ale neustále se pohybovaly.V každé tréninkové jednotce chceme vysoký faktor herních cvičení.

Bruslení..

Základní pohybová dovednost ledního hokeje. HC Mystery Kuřim má pro trenéry vypracovaný metodický plán rozvoje v oblasti bruslení. Výuka bruslení bude probíhat v každé tréninkové jednotce. Při výuce bruslení chceme využívat souběžně dvě složky. První je drillová a druhá herní - emoční. V nejnižších kategoriích převládá herní složka a postupně se bude navyšovat drillová složka výuky. Emoční, neboli herní složka výuky má za úkol zvýšit činnost (najeté kilometry) a technická složka bude v nízkém tempu učit co nejlepší techniku bruslení.

Dovednosti…

Tak jako je bruslení základní pohybovou dovedností na ledě, tak základem herního projevu dětí jsou další herní dovednosti - střelba, klička a další. Ve výuce budeme opět využívat drillovou a herní složku výuky. Při výuce dovedností je jedním s nejdůležitějších faktorů využívaní učené dovednosti ve hře, tzv. “transfer učené dovednosti do hry”. Pak má výuka pro děti smysl.

Všestrannost….

Aby se děti mohli lépe učit specifické (hokejové) pohybové dovednosti, je velmi důležitý zvládat všeobecné pohybové dovednosti. Rozvoj všech pohybových schopností, by měl být součástí každé tréninkové jednotky. Pohybové aktivity mimo led - tzv. “off ice” trénink, v různých formách a délkách. Od přípravky pomalu učit děti a rodiče, aby získali návyk, že k tréninku na ledě patří neodmyslitelně i příprava mimo led. Hravou, nenásilnou formou rozvíjet koordinaci, sílu, rychlost. Chceme také pomocí osvěty, působit na rodiče, aby vnímali všestrannost jako pozitivní složku tréninkového procesu. Uvědomit si, že s všestrannou průpravou mohou být nápomocni ve volnočasových aktivitách dětí, nebo spontánních aktivitách dětí. Všestrannost má pozitivní vliv na rozvoj pohybového aparátu dětí a dobře eliminuje - kompenzuje, jednostranné zatěžování dětí. Všestranný pohyb je nejlepším kompenzačním cvičením, jaké můžete dítěti dát.


ZÁKLADNÍ ASPEKTY ROZVOJEHC MYSTERY KUŘIM - zde - ke stažení